Jaak Perquy

"Inzicht, overzicht, doorzicht"

Vorming & lezingen

Meer dan 25 jaar ervaring als vormingswerker en spreker binnen het jeugdwerk en het socio-culturele middenveld.

Geeft zelf vormingen, maar organiseert die ook, bedenkt concepten en formats en werkt die praktisch uit.

Geeft lezingen, conceptualiseert lezingencycli, modereert panelgesprekken en groepsdiscussies, …

Mogelijke onderwerpen

 • Filosofie
 • Filosofie met kinderen, jongeren of andere groepen
 • Methodiek 'filosofie met...'
 • Internationale politiek
 • Maatschappelijke evoluties
 • Racisme, stereotypering
 • Identiteit
 • Esthetica
 • Literatuur
 • Musicologie
 • Tuinieren
 • Ecologische voetafdruk
 • Denkfouten, logisch denken
 • Literatuur, schrijvers
 • Denkers
 • Journalistiek voor beginners
 • Communicatie
 • Gesprekstechnieken

De invalshoek is bij voorkeur niet alleen informatief, maar ook verrassend, apart en stellig; eye-opening, als het even kan.

Vormingen en lezingen worden bij voorkeur aangepast aan het doelpubliek; dat is evident.

Wellicht heeft u als opdrachtgever ook specifieke doelstellingen (vb. gerelateerd aan de maatschappelijke opdracht van uw vereniging/organisatie/instelling/bedrijf).
Het is van belang dat die duidelijk besproken worden.