Jaak Perquy

"Inzicht, overzicht, doorzicht"

Bijlessen en studiebegeleiding

Examenvoorbereiding – Papers – Eindwerken
Voorbereiding Centrale Examencommissie
Leerattitude – Examenvaardigheden
Verdieping inzicht

Voor leerlingen in de laatste cyclus van het secundair onderwijs
Studenten universiteit en Hogeschool

Vakgebieden
Filosofie
Cultuurwetenschappen
Niet conventionele moraal
Menswetenschappen – sociale wetenschappen – humane wetenschappen

Contactformulier studiebegeleiding