Jaak Perquy

"Inzicht, overzicht, doorzicht"

Freelance journalistiek, -redactie en copywriting

Meer dan 25 jaar schrijfervaring als journalist, redacteur, eindredacteur en hoofdredacteur en publiceerde in tijdschriften, weekbladen, kranten, webmagazines, … :

 • Graffiti Magazine
 • Transparant
 • Schuurpapier
 • Vrede
 • VMT
 • De Standaard
 • Flamman (Swe)
 • Aktief
 • Literatuurlijk
 • Markant
 • De Rode Vaan
 • Agora
 • e.a.

Schreef artikels over de meest diverse onderwerpen. Wat Jaak Perquy echter het best ligt laat zich omschrijven als 'duiding'; in het bijzonder m.b.t. volgende interessegebieden:

 • Filosofie
 • Kunst
 • Literatuur & poëzie
 • Boeken
 • Muziek

Maakte teksten voor brochures, flyers, webteksten e.d. voor organisaties van het socio-culturele middenveld.

Een broodschrijver moet zich natuurlijk kunnen aanpassen aan de wensen van de opdrachtgever, maar had Jaak Perquy de volledige vrije hand dan waren zowel de onderwerpen als de invalshoek verrassend en apart.
Een tekst kan louter informatief zijn, maar liever toch (ook) stellig; een relevant punt makend. De lezer zou het gevoel moeten krijgen dat de (opdrachtgever van de) schrijver iets wilde zeggen; dat hij een goede reden had om hem/haar om aandacht te vragen.

Als het onderwerp het enigszins toelaat, is de stijl vaak latent en/of onderkoeld humoristisch, maar absoluut niet lacherig. Het moet de gepaste (en gedoseerde) ernst eerder bevestigen dan relativeren.

Als vormingswerker (zie ook vorming) gaf Jaak Perquy journalistieke opleidingen voor jongeren en mensen van het socio-culturele middenveld; zowel geschreven journalistiek als radio.

Publiceerde enkele gedichten onder pseudoniem. Verwar Jaak echter niet met zijn broer, de dichter Jan Perquy